วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

RetouCHERRRRRR....baby!!!!

หายไปนานครับเอางานretouch มาลงทีเดียวชดเชย
ให้นะครับ

MURDERRER


GLAMOUR
PIMP KING
SOUL SPLASHPUNK NOT DEAD


BALD LIGHT