วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

logo design
อันนี้เป็นเหล่างาน logo design

ที่ทำไว้สำหรับจะใช้เป็น logo รุ่นของพวกผมและผองเพื่อน

รหัสรุ่นก็คือ 48 ซึ่งเป็นปีที่เข้าเรียนในปีหนึ่ง

อันนี้ใช้คำว่า anachy ซึ่งแปลว่า อนาธิปไตย หมายความว่า

ภาวะที่ไร้ผู้นำซึ่งทุกคนเป็นตัวของตัวเอง

concept นี้ ก็ทำออกมาตอนที่เรียนจบพอดี

ส่วนอันล่างนี้ก็เป็นแบบต่างที่ทำไว้นะครับ


มีทำออกมาเป็นรูปปลาด้วยนะครับเนี่ย
ฟ้อนที่เขียนออกมาได้อารมข้างขวดเหล้าแม่โขงดีแท้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น